Odontopediatría


És la branca de l’odontologia encarregada de tractar nens. S’utilitzen bàsicament les mateixes tècniques que en adults, adaptades a la psicològica infantil i a les situacions de creixement i desenvolupament dels nens.
És important adaptar al nen a la consulta odontològica, cosa que significa aconseguir i mantenir la seva col·laboració al tractament mitjançant un procés d’ensenyament-aprenentatge a través del qual s’adquireixen valors, actituds i coneixements que promouran en el nen una actitud positiva davant el tractament dental; per la qual cosa és recomanable afrontar primer l’eliminació de temors i l’ansietat del pacient infantil i després continuar amb el tractament de les seves patologies dentàries.