Periodòncia

És la base de l’èxit en l’odontologia, abasta l’àrea que tracta el suport de les dents (genives i os). La periodòncia es pot definir com el conjunt de tècniques destinades a la curació de les malalties que afecten els teixits de sustentació de les dents; sense una adequada salut en els teixits de suport, tots els altres tractaments que apliquem al sistema masticatori seran inútils.

La malaltia periodontal, afecta a gran nombre de persones de diferents edats; no obstant això molts dels nostres pacients desconeixen que sofreixen el problema. Per aquesta raó se’n diu la “malaltia silenciosa”, ja que no fa mal fins a arribar a estadis molt avançats de desenvolupament.

La visita periòdica i l’exploració adequada són determinants per a la detecció de la malaltia periodontal i la prevenció dels efectes devastadors que produeix.